amfiboliti


amfiboliti
• amphibolites

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.